Osallistumisia kisoihin vuonna 2018 Talvi / Kesä cup yhteensä:
Roivas Kirsi IJA7
Lehto Arja IJA6
Lehto Ensio IJA6
Auvinen Erik IJA5
Koskinen Erkki IJA5
Piepponen Kalevi IJA5
Aaltonen Tapio Jy-Su4
Lehtomki Esa Jy-Su4
Seppnen Jaakko PuJo4
Oikarinen Simo Jy-Su4
Tuomisto Tero IJA4
Litmanen Risto PuJo3
Alho Jukka Jy-Su3
Tojkander Niko IJA3
Ihanus Petri Jy-Su3
Pirtinsola Jyrki Jy-Su3
Nissinen Pyry Jy-Su3
Rytky Johanna PuJo3
Rovio Mikko PuJo3
Arto Laakso Kyjo2
Puurula Tapio Jy-Su2
Issakainen Hannu PuJo2
Niskanen Mikko IJA2
Nevalainen Jukka Kyjo2
Tiihonen Juha PuJo2
Iivonen Jarno PuJo2
Martikainen Kristi PuJo2
Ltjnen Asko PuJo2
Ruuskanen Niilo PuJo2
Busk Sisko PuJo2
Olkkonen Arto Jy-Su1
Anne Myllyntaus Jy-Su1
Kcher Kurt PuJo1
Sihvonen Jani Jy-Su1
Vihoma Marko PuJo1
Lyytikinen Seppo IJA1
Tanja Paakkanen Kyjo1
Kontkanen Kimmo Jy-Su1
Cerrada-Gimenez Ma PuJo1
Veikko Kaarlampi Kyjo1
Kangasmki Arto Jy-Su1
Morgocha Mikhail Jy-Su1
Vesa Tarhala Kyjo1
Martikainen Pertti PuJo1
Henkka Aka Jy-Su1
Peltola Jukka Kyjo1
Aale Myllyntaus Jy-Su1
Issakainen Eeva PuJo1
Olli Vesa Kyjo1
Virnes Raino PuJo1
Osallistumisia Talvisarjan kisoihin vuonna 2018:
Lehtomki EsaJy-Su7
Aaltonen TapioJy-Su7
Lehto ArjaIJA6
Lehto EnsioIJA6
Roivas KirsiIJA6
Pirtinsola JyrkiJy-Su6
Nissinen PyryJy-Su5
Ihanus PetriJy-Su5
Oikarinen SimoJy-Su5
Auvinen ErikIJA4
Puurula TapioJy-Su4
Piepponen KaleviIJA4
Tuomisto TeroIJA4
Seppnen JaakkoPuJo4
Koskinen ErkkiIJA4
Niskanen MikkoIJA3
Rytky JohannaPuJo3
Rovio MikkoPuJo3
Litmanen RistoPuJo3
Tojkander NikoIJA3
Alho JukkaJy-Su3
Anne MyllyntausJy-Su3
Aale MyllyntausJy-Su3
Martikainen KristiPuJo2
Arto LaaksoKyjo2
Ruuskanen NiiloPuJo2
Olkkonen ArtoJy-Su2
Busk SiskoPuJo2
Kangasmki ArtoJy-Su2
Nevalainen JukkaKyjo2
Henkka AkaJy-Su2
Morgocha MikhailJy-Su2
Varesvuo EskoJy-Su2
Issakainen HannuPuJo2
Tiihonen JuhaPuJo2
Iivonen JarnoPuJo2
Ltjnen AskoPuJo2
Kcher KurtPuJo1
Isopahkala JuttaJy-Su1
Cerrada-Gimenez MaPuJo1
Vihoma MarkoPuJo1
Martikainen PerttiPuJo1
Sihvonen JaniJy-Su1
Ruuska TarmoJy-Su1
Virnes RainoPuJo1
Tanja Paakkanen Kyjo1
Lyytikinen SeppoIJA1
Veikko KaarlampiKyjo1
Koskensilta SeppoJy-Su1
Vesa TarhalaKyjo1
Issakainen EevaPuJo1
Peltola JukkaKyjo1
Kontkanen KimmoJy-Su1
Olli VesaKyjo1
Osallistumisia Kesän kisoihin vuonna 2018:
Roivas KirsiIJA3
Lehto EnsioIJA2
Lehto ArjaIJA2
Auvinen ErikIJA2
Koskinen ErkkiIJA2
Piepponen KaleviIJA1