Osallistumisia kisoihin vuonna 2018 Talvi / Kesä cup yhteensä:
Aaltonen Tapio Jy-Su3
Roivas Kirsi IJA3
Lehtomki Esa Jy-Su3
Seppnen Jaakko PuJo3
Alho Jukka Jy-Su3
Lehto Arja IJA3
Oikarinen Simo Jy-Su3
Lehto Ensio IJA3
Piepponen Kalevi IJA3
Pirtinsola Jyrki Jy-Su3
Tuomisto Tero IJA3
Rytky Johanna PuJo3
Rovio Mikko PuJo3
Auvinen Erik IJA2
Arto Laakso Kyjo2
Puurula Tapio Jy-Su2
Litmanen Risto PuJo2
Niskanen Mikko IJA2
Koskinen Erkki IJA2
Nevalainen Jukka Kyjo2
Tiihonen Juha PuJo2
Tojkander Niko IJA2
Martikainen Kristi PuJo2
Ltjnen Asko PuJo2
Ruuskanen Niilo PuJo2
Ihanus Petri Jy-Su2
Busk Sisko PuJo2
Nissinen Pyry Jy-Su2
Olkkonen Arto Jy-Su1
Anne Myllyntaus Jy-Su1
Issakainen Hannu PuJo1
Sihvonen Jani Jy-Su1
Iivonen Jarno PuJo1
Tanja Paakkanen Kyjo1
Kontkanen Kimmo Jy-Su1
Cerrada-Gimenez Ma PuJo1
Veikko Kaarlampi Kyjo1
Kangasmki Arto Jy-Su1
Vesa Tarhala Kyjo1
Martikainen Pertti PuJo1
Henkka Aka Jy-Su1
Peltola Jukka Kyjo1
Aale Myllyntaus Jy-Su1
Olli Vesa Kyjo1
Virnes Raino PuJo1
Osallistumisia Talvisarjan kisoihin vuonna 2018:
Lehtomki EsaJy-Su6
Aaltonen TapioJy-Su6
Pirtinsola JyrkiJy-Su6
Lehto ArjaIJA5
Lehto EnsioIJA5
Roivas KirsiIJA5
Puurula TapioJy-Su4
Nissinen PyryJy-Su4
Ihanus PetriJy-Su4
Oikarinen SimoJy-Su4
Auvinen ErikIJA3
Niskanen MikkoIJA3
Piepponen KaleviIJA3
Rytky JohannaPuJo3
Rovio MikkoPuJo3
Tuomisto TeroIJA3
Alho JukkaJy-Su3
Anne MyllyntausJy-Su3
Seppnen JaakkoPuJo3
Koskinen ErkkiIJA3
Aale MyllyntausJy-Su3
Martikainen KristiPuJo2
Arto LaaksoKyjo2
Ruuskanen NiiloPuJo2
Olkkonen ArtoJy-Su2
Busk SiskoPuJo2
Kangasmki ArtoJy-Su2
Nevalainen JukkaKyjo2
Henkka AkaJy-Su2
Litmanen RistoPuJo2
Varesvuo EskoJy-Su2
Tojkander NikoIJA2
Tiihonen JuhaPuJo2
Ltjnen AskoPuJo2
Isopahkala JuttaJy-Su1
Cerrada-Gimenez MaPuJo1
Martikainen PerttiPuJo1
Sihvonen JaniJy-Su1
Morgocha MikhailJy-Su1
Ruuska TarmoJy-Su1
Virnes RainoPuJo1
Tanja Paakkanen Kyjo1
Veikko KaarlampiKyjo1
Koskensilta SeppoJy-Su1
Issakainen HannuPuJo1
Vesa TarhalaKyjo1
Peltola JukkaKyjo1
Kontkanen KimmoJy-Su1
Iivonen JarnoPuJo1
Olli VesaKyjo1
Osallistumisia Kesän kisoihin vuonna 2018: