Osallistumisia kisoihin vuonna 2018 Talvi / Kesä cup yhteensä:
Roivas Kirsi IJA11
Lehto Arja IJA10
Koskinen Erkki IJA9
Lehto Ensio IJA9
Aaltonen Tapio Jy-Su8
Lehtomki Esa Jy-Su7
Auvinen Erik IJA6
Seppnen Jaakko PuJo6
Oikarinen Simo Jy-Su6
Ihanus Petri Jy-Su6
Niskanen Mikko IJA5
Alho Jukka Jy-Su5
Piepponen Kalevi IJA5
Busk Sisko PuJo4
Pirtinsola Jyrki Jy-Su4
Tuomisto Tero IJA4
Nissinen Pyry Jy-Su4
Puurula Tapio Jy-Su4
Iivonen Jarno PuJo4
Ruuskanen Niilo PuJo4
Morgocha Mikhail Jy-Su4
Varesvuo Esko Jy-Su3
Rytky Johanna PuJo3
Rovio Mikko PuJo3
Ritvanen Timo Jy-Su3
Litmanen Risto PuJo3
Issakainen Hannu PuJo3
Tojkander Niko IJA3
Tuomo Karhu LinSu2
Henkka Aka Jy-Su2
Issakainen Eeva PuJo2
Virnes Raino PuJo2
Olkkonen Arto Jy-Su2
Arto Laakso Kyjo2
Janne Vienola LinSu2
Tuure Neuvonmaa LinSu2
Nevalainen Jukka Kyjo2
Tiihonen Juha PuJo2
Martikainen Kristi PuJo2
Ltjnen Asko PuJo2
Esa Peltola LinSu2
Vesa Tarhala Kyjo1
Martikainen Pertti PuJo1
Peltola Jukka Kyjo1
Kati Torniainen LinSu1
Lautala Lalli IJA1
Aale Myllyntaus Jy-Su1
Olli Vesa Kyjo1
Seppo Vnttinen LinSu1
Reili Tuomo Jy-Su1
Anne Myllyntaus Jy-Su1
Kcher Kurt PuJo1
Vuori Sampo Jy-Su1
Sihvonen Jani Jy-Su1
Simo Kokkonen LinSu1
Vihoma Marko PuJo1
Heiskanen Mauri Jy-Su1
J-M Peltokangas Jy-Su1
Lyytikinen Seppo IJA1
Tanja Paakkanen Kyjo1
Kontkanen Kimmo Jy-Su1
Montonen Janne PuJo1
Cerrada-Gimenez Ma PuJo1
Veikko Kaarlampi Kyjo1
Kangasmki Arto Jy-Su1
Toni ? Jy-Su1
Vahter Konsta IJA1
Osallistumisia Talvisarjan kisoihin vuonna 2018:
Aaltonen TapioJy-Su8
Lehtomki EsaJy-Su8
Pirtinsola JyrkiJy-Su6
Lehto ArjaIJA6
Lehto EnsioIJA6
Roivas KirsiIJA6
Ihanus PetriJy-Su5
Oikarinen SimoJy-Su5
Nissinen PyryJy-Su5
Seppnen JaakkoPuJo4
Koskinen ErkkiIJA4
Auvinen ErikIJA4
Puurula TapioJy-Su4
Piepponen KaleviIJA4
Tuomisto TeroIJA4
Aale MyllyntausJy-Su3
Niskanen MikkoIJA3
Rytky JohannaPuJo3
Rovio MikkoPuJo3
Litmanen RistoPuJo3
Tojkander NikoIJA3
Alho JukkaJy-Su3
Anne MyllyntausJy-Su3
Tiihonen JuhaPuJo2
Iivonen JarnoPuJo2
Ltjnen AskoPuJo2
Martikainen KristiPuJo2
Arto LaaksoKyjo2
Ruuskanen NiiloPuJo2
Olkkonen ArtoJy-Su2
Busk SiskoPuJo2
Kangasmki ArtoJy-Su2
Nevalainen JukkaKyjo2
Henkka AkaJy-Su2
Morgocha MikhailJy-Su2
Varesvuo EskoJy-Su2
Issakainen HannuPuJo2
Vesa TarhalaKyjo1
Issakainen EevaPuJo1
Peltola JukkaKyjo1
Kontkanen KimmoJy-Su1
Olli VesaKyjo1
Kcher KurtPuJo1
Isopahkala JuttaJy-Su1
Cerrada-Gimenez MaPuJo1
Vihoma MarkoPuJo1
Martikainen PerttiPuJo1
Sihvonen JaniJy-Su1
Ruuska TarmoJy-Su1
Reili TuomoJy-Su1
Virnes RainoPuJo1
Tanja Paakkanen Kyjo1
Lyytikinen SeppoIJA1
Veikko KaarlampiKyjo1
Koskensilta SeppoJy-Su1
Osallistumisia Kesän kisoihin vuonna 2018:
Roivas KirsiIJA4
Koskinen ErkkiIJA3
Lehto EnsioIJA3
Lehto ArjaIJA3
Auvinen ErikIJA2
Piepponen KaleviIJA1