Osallistumisia kisoihin vuonna 2017 Talvi / Kesä cup yhteensä:
Lehto Ensio IJA9
Lehto Arja IJA9
Salorinne Sirpa Piili8
Roivas Kirsi IJA7
Tolsa Riitta Piili7
Niemi Vesa Piili7
Vekkilä Mika Piili6
Niskanen Mikko IJA6
Koskinen Erkki IJA5
Lehtomäki Esa Jy-Su5
Aaltonen Tapio Jy-Su5
Piepponen Kalevi IJA4
Nissinen Pyry Jy-Su4
Pirtinsola Jyrki Jy-Su4
Ihanus Petri Jy-Su4
Kärkinen Janne IJA4
Oikarinen Simo Jy-Su3
Roivas Santeri IJA3
Pekander Jouni Piili3
Tojkander Niko IJA3
Horto Hanne Piili3
Eerola Milla Piili3
Puurula Tapio Jy-Su2
Anne Myllyntaus Jy-Su1
Muurman Sini Piili1
Ruuska Tarmo Jy-Su1
Aale Myllyntaus Jy-Su1
Vahter Konsta IJA1
Kuronen Marko Piili1
Olkkonen Arto Jy-Su1
Suurinkeroinen Kar Piili1
Forsberg Jere Piili1
Tuomisto Tero IJA1
Henkka Aka Jy-Su1
Auvinen Erik IJA1
Morgocha Mikhail Jy-Su1
Eskola Milla Piili1
Varesvuo Esko Jy-Su1
Tykkyläinen Kauko Piili1
Osallistumisia Talvisarjan kisoihin vuonna 2017:
Salorinne SirpaPiili6
Aaltonen TapioJy-Su6
Lehto ArjaIJA6
Lehto EnsioIJA6
Niemi VesaPiili6
Ihanus PetriJy-Su6
Tolsa RiittaPiili6
Lehtomäki EsaJy-Su6
Oikarinen SimoJy-Su5
Roivas KirsiIJA5
Kärkinen JanneIJA5
Pirtinsola JyrkiJy-Su5
Vekkilä MikaPiili4
Niskanen MikkoIJA4
Roivas SanteriIJA3
Olkkonen ArtoJy-Su3
Piepponen KaleviIJA3
Tojkander NikoIJA3
Puurula TapioJy-Su2
Pekander JouniPiili2
Nissinen PyryJy-Su2
Auvinen ErikIJA1
Ranta OssiJy-Su1
Eskola MillaPiili1
Tuomisto TeroIJA1
Mikkola TatuPiili1
Ruuska TarmoJy-Su1
Varesvuo EskoJy-Su1
Kuronen MarkoPiili1
Koskensilta SeppoJy-Su1
Horto HannePiili1
Osallistumisia Kesän kisoihin vuonna 2017:
Koskinen ErkkiIJA4
Salorinne SirpaPiili4
Lehto EnsioIJA4
Lehto ArjaIJA4
Eerola MillaPiili3
Roivas KirsiIJA3
Niemi VesaPiili3
Vekkilä MikaPiili3
Tolsa RiittaPiili3
Pekander JouniPiili3
Horto HannePiili2
Vahter KonstaIJA1
Suurinkeroinen KarPiili1
Forsberg JerePiili1
Tykkyläinen KaukoPiili1
Muurman SiniPiili1
Piepponen KaleviIJA1
Niskanen MikkoIJA1