Osallistumisia kisoihin vuonna 2014 Talvi / Kesä cup yhteensä:
Lehto Arja IJA8
Salorinne Sirpa Piili8
Ihanus Petri Jy-Su7
Piepponen Kalevi IJA7
Varesvuo Esko Jy-Su7
Lehto Ensio IJA6
Roivas Santeri IJA6
Tolsa Riitta Piili5
Olkkonen Aleksi Jy-Su5
Lehtomäki Esa Jy-Su5
Aaltonen Tapio Jy-Su5
Tojkander Niko IJA5
Ruuska Tarmo Jy-Su5
Pekander Jouni Piili5
Roivas Antero IJA4
Roivas Kirsi IJA4
Olkkonen Anna Jy-Su4
Sihvonen Jani Jy-Su3
Mäkiranta Juho LiTai3
Hirvonen Tapani LiTai3
Puurula Tapio Jy-Su3
Luostarinen Ilkka LiTai3
Olkkonen Arto Jy-Su3
Hakkarainen Arto LiTai3
Pappila Janne Jy-Su2
OIkarinen Simo Jy-Su2
Piisilä Eero IJA1
Olli Vesa Kyjo1
Tiihonen Heikki MJa1
Huikari Rauno Kyjo1
Tuomisto Tero IJA1
Kari Timo Piili1
Olli Honkanen MJa1
Autio Jani Jy-Su1
Juha Tarvonen MJa1
Ohlsbom Juho Kyjo1
Tiainen Eetu Piili1
Hilliaho Juhana Jy-Su1
Lyytikäinen Seppo LiTai1
Pekko Heimola MJa1
Vuorinen Eino Jy-Su1
Peltola Jukka Kyjo1
Vanhala Santeri Piili1
Mangeloja Esa Jy-Su1
Kukkonen Kari IJA1
Tykkyläinen Kauko Piili1
Liukkonen Hannu MJa1
Sorsa Elina Kyjo1
Osallistumisia Talvisarjan kisoihin vuonna 2014:
Aaltonen TapioJy-Su6
Lehto ArjaIJA6
Puurula TapioJy-Su6
Ihanus PetriJy-Su6
Lehto EnsioIJA6
Tojkander NikoIJA5
Varesvuo EskoJy-Su5
Tolsa RiittaPiili5
Roivas SanteriIJA5
Hakkarainen ArtoLiTai5
Piepponen KaleviIJA5
Olkkonen AleksiJy-Su5
Pekander JouniPiili5
Salorinne SirpaPiili4
Hirvonen TapaniLiTai4
Sihvonen JaniJy-Su4
Roivas KirsiIJA4
Olkkonen ArtoJy-Su3
Lehtomäki EsaJy-Su3
Olkkonen AnnaJy-Su3
Ruuska TarmoJy-Su3
Mäkiranta JuhoLiTai3
Roivas AnteroIJA3
Lyytikäinen SeppoLiTai3
Luostarinen IlkkaLiTai3
Kuittinen TommiPiili2
Hakulinen JarmoPiili2
Kukkonen KariIJA2
Salmijärvi SoleJy-Su1
Olli HonkanenMJa1
Juha TarvonenMJa1
Tykkyläinen KaukoPiili1
Tuomisto TeroIJA1
Pylkkä UrpoDiana-57 Vaasa1
Pekko HeimolaMJa1
Huhtala JuusoArcus1
Ahlskog HugoDiana-57 Vaasa1
Vuorinen EinoJy-Su1
Liukkonen HannuMJa1
Tiihonen HeikkiMJa1
Osallistumisia Kesän kisoihin vuonna 2014:
Olkkonen AleksiJy-Su3
Lehto ArjaIJA3
Varesvuo EskoJy-Su3
Ruuska TarmoJy-Su2
Salorinne SirpaPiili2
Tojkander NikoIJA2
Pekander JouniPiili2
Olkkonen ArtoJy-Su2
Tolsa RiittaPiili2
Ihanus PetriJy-Su2
Lehto EnsioIJA2
Olkkonen AnnaJy-Su2
Roivas KirsiIJA2
Piepponen KaleviIJA2
Lehtomäki EsaJy-Su1
Kari TimoPiili1
Piisilä EeroIJA1
Pappila JanneJy-Su1
Roivas AnteroIJA1
Tiainen EetuPiili1
Sihvonen JaniJy-Su1
Roivas SanteriIJA1
Vanhala SanteriPiili1