Osallistumisia kisoihin vuonna 2013 Talvi / Kesä cup yhteensä:
Roivas Kirsi IJA11
Tojkander Niko IJA9
Hakkarainen Arto LiTai9
Piepponen Kalevi IJA9
Roivas Santeri IJA9
Tolsa Riitta Piili8
Pekander Jouni Piili8
Lehto Ensio IJA8
Lyytikäinen Seppo LiTai8
Aaltonen Tapio Jy-Su6
Ihanus Petri Jy-Su6
Hirvonen Tapani LiTai5
Olkkonen Arto Jy-Su5
Puurula Tapio Jy-Su5
Lehto Arja IJA5
Olkkonen Aleksi Jy-Su4
Varesvuo Esko Jy-Su4
Hakulinen Jarmo Piili4
Tuomisto Tero IJA4
Sihvonen Jani Jy-Su4
Olkkonen Anna Jy-Su4
Luostarinen Ilkka LiTai4
Kukkonen Kari IJA4
Roivas Severi IJA3
Kinnunen Timo LiTai3
Roivas Antero IJA3
Heinonen Tuukka Piili2
Reinikka Keijo Saijo2
Piisilä Eero IJA2
Mangeloja Esa Jy-Su2
Salmijärvi Sole Jy-Su2
Kuittinen Tommi Piili2
Backman Anne Kyjo2
Herranen Tanja Piili2
Kunttu Jarno Saijo2
Mikkonen Jari Jy-Su2
Forsberg Jere Piili1
Ruuska Tarmo Jy-Su1
Tiainen Eetu Piili1
Autio Vesa Piili1
Ahlskog Hugo Diana-57 Vaasa1
Salorinne Sirpa Piili1
OIkarinen Simo Jy-Su1
Raita Jaakko IJA1
Kokko Esa LiTai1
Huhtala Juuso Arcus1
Nurminen Mikko Jy-Su1
Tattari Tommi Saijo1
Hyvönen Ville LiTai1
Sandström Tuukka Piili1
Jaakkola Kalevi Jy-Su1
Liukkonen Hannu MJa1
Kari Timo Piili1
Raita Riku IJA1
Autio Tinja Piili1
Lehtomäki Esa Jy-Su1
Pylkkä Urpo Diana-57 Vaasa1
Osallistumisia Talvisarjan kisoihin vuonna 2013:
Lyytikäinen SeppoLiTai6
Luostarinen IlkkaLiTai6
Aaltonen TapioJy-Su5
Olkkonen AnnaJy-Su5
Roivas SanteriIJA5
Olkkonen ArtoJy-Su5
Roivas KirsiIJA5
Tuomisto TeroIJA5
Roivas SeveriIJA5
Hakkarainen ArtoLiTai5
Pekander JouniPiili4
Hirvonen TapaniLiTai4
Kinnunen TimoLiTai4
Tolsa RiittaPiili4
Ihanus PetriJy-Su4
Tojkander NikoIJA4
Reinikka KeijoSaijo4
Piepponen KaleviIJA4
Puurula TapioJy-Su4
Roivas AnteroIJA4
Sihvonen JaniJy-Su4
Hyvönen VilleLiTai3
Jaakkola KaleviJy-Su3
Mikkonen JariJy-Su3
Kunttu JarnoSaijo3
Forsberg JerePiili3
Liukkonen HannuMJa3
Backman AnneKyjo3
Tattari TommiSaijo2
Piisilä EeroIJA2
Vanhala SanteriPiili2
Lehto EnsioIJA2
Frost EmmaIJA2
Kilpiä AskoSaijo2
Olkkonen AleksiJy-Su2
Oikarinen SimoJy-Su2
Mangeloja EsaJy-Su2
Raita RikuIJA2
Raita JaakkoIJA2
Varesvuo EskoJy-Su2
Kukkonen KariIJA2
Kokko EsaLiTai2
Nurminen MikkoJy-Su2
Salmijärvi SoleJy-Su1
Autio TinjaPiili1
Sinkkonen KariKyjo1
Lehto ArjaIJA1
Ruuska TarmoJy-Su1
Vanhala TimoPiili1
Lahtivesi HarriSaijo1
Hoikkala MikkoJy-Su1
Hakulinen JarmoPiili1
Tuovinen PekkaPiili1
Olli VesaKyjo1
Ratinen HeikkiLiTai1
Autio VesaPiili1
Peltola JukkaKyjo1
Tiainen EetuPiili1
Ronkanen PerttuKyjo1
Osallistumisia Kesän kisoihin vuonna 2013:
Piepponen KaleviIJA5
Roivas KirsiIJA5
Roivas SanteriIJA4
Lehto EnsioIJA4
Hakkarainen ArtoLiTai3
Pekander JouniPiili3
Tojkander NikoIJA3
Tolsa RiittaPiili3
Herranen TanjaPiili2
Heinonen TuukkaPiili2
Kukkonen KariIJA2
Lyytikäinen SeppoLiTai2
Tuomisto TeroIJA1
Sandström TuukkaPiili1
Raita RikuIJA1
Kari TimoPiili1
Lehto ArjaIJA1
Kinnunen TimoLiTai1
Hakulinen JarmoPiili1
Hirvonen TapaniLiTai1
Raita JaakkoIJA1