Osallistumisia kisoihin vuonna 2012 Talvi / Kesä cup yhteensä:
Vanhala Santeri Piili2
Kinnunen Timo LiTai2
Frost Emma IJA2
Kilpi Asko Saijo2
Jaakkola Kalevi Jy-Su2
Olkkonen Anna Jy-Su2
Raita Riku IJA2
Raita Jaakko IJA2
Roivas Santeri IJA2
Lyytikinen Seppo LiTai2
Reinikka Keijo Saijo2
Piepponen Kalevi IJA2
Olkkonen Arto Jy-Su2
Roivas Kirsi IJA2
Forsberg Jere Piili2
Puurula Tapio Jy-Su2
Luostarinen Ilkka LiTai2
Tuomisto Tero IJA2
Liukkonen Hannu MJa2
Roivas Antero IJA2
Sihvonen Jani Jy-Su2
Roivas Severi IJA2
Aaltonen Tapio Jy-Su2
Hyvnen Ville LiTai2
Lehto Ensio IJA1
Hirvonen Tapani LiTai1
Pekander Jouni Piili1
Ihanus Petri Jy-Su1
Tolsa Riitta Piili1
Olkkonen Aleksi Jy-Su1
Oikarinen Simo Jy-Su1
Tojkander Niko IJA1
Mikkonen Jari Jy-Su1
Sinkkonen Kari Kyjo1
Ruuska Tarmo Jy-Su1
Vanhala Timo Piili1
Kunttu Jarno Saijo1
Lahtivesi Harri Saijo1
Hoikkala Mikko Jy-Su1
Kukkonen Kari IJA1
Kokko Esa LiTai1
Nurminen Mikko Jy-Su1
Tuovinen Pekka Piili1
Ratinen Heikki LiTai1
Olli Vesa Kyjo1
Backman Anne Kyjo1
Peltola Jukka Kyjo1
Ronkanen Perttu Kyjo1
Hakkarainen Arto LiTai1
Tattari Tommi Saijo1
Osallistumisia Talvisarjan kisoihin vuonna 2012:
Osallistumisia Kesän kisoihin vuonna 2012: